1.Care este situatia frecventa in care ti se poate anula codul de TVA din oficiu?

Anularea codului de tva din oficiu se poate produce dacă în deconturile de taxă depuse pentru

  • 6 luni consecutive, în cazul perioadei fiscale luna calendaristică,
  • pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul perioadei fiscale trimestrul calendaristic,

nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare, adica TVA de plata rezultat este zero.

 

2.Cand se produce anularea codului de TVA din oficiu?

Organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA

  • din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație,
  • din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație.

 

3.Care sunt consecintele anularii codului de TVA?

 

4.Care este procedura reinregistrarii in scopuri de TVA?

Vei depune

099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016, OPANAF 3300/2017)Formular. Se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) – e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

5.Ce se intampla cu TVA aferent achizitiilor efectuate in perioada in care ai avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat?

  • Dupa reinregistrare, vei avea dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri sau servicii efectuate in perioada in care ai avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat.

  • Vei inscrie taxa in primul decont de TVA depus dupa reinregistrare sau intr-un decont ulterior (chiar daca factura nu cuprinde codul de TVA).

 

6.Cum emiti facturile daca ai codul de tva anulat?

In facturile emise vei evidentia TVA colectat care nu se inregistreaza in decontul de TVA.

 

7.Unde poti verifica daca furnizorii cu care colaborezi au codul de TVA anulat?

Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal

 

8.Ce se intampla daca un furnizor are codul de TVA anulat?

Nu vei benficia de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferente achizitiilor respective.

 

Precizare

In ceea ce priveste TVA, regulile sunt aceleasi pentru toate entitatile, indiferent de modul de organizare.

 

Surse

Cod Fiscal, art.316, alin (11)

 

Informatii utile:

PFA inregistrata in scopuri de TVA – obligatii declarative

Declaratia 311 – cod de inregistrare in scopuri de TVA anulat

Erori materiale in decontul de TVA – cum se pot corecta?