1.In ce situatii se corecteaza erorile materiale din decontul de TVA?

  • la solicitarea persoanei impozabile;
  • din iniţiativa organului fiscal, pe perioada termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

2.Ce trebuie sa faca persoana impozabilă care solicită corectarea erorilor materiale din decontul de TVA?

Persoana impozabilă care solicită corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată depune solicitarea de corectare a erorilor materiale însoţită de documentele necesare justificării erorilor,

  • la registratura organului fiscal competent

sau

  • la poştă, prin scrisoare recomandată.

3.Organul fiscal poate intocmi o :

  • Decizie de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, daca se justifică solicitarea de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA ;
  • Decizie privind respingerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, care va conţine, în mod obligatoriu, şi motivaţia respingerii.

4.Decizia se întocmeşte în două exemplare:

  • un exemplar se comunică persoanei impozabile;
  • al doilea se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

5.Atentie!

Nu este vorba despre corectarea erorilor de înregistrare a taxei pe valoarea adăugată în evidenţele persoanelor impozabile, caz în care se aplică prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la corectarea de către contribuabili a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată.

Sursa:

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

ORDIN Nr. 3604/2015 din 9 decembrie 2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

Poate fi util si urmatorul articol:

VECTORUL FISCAL