I.CONTRIBUABILII CARE DESFASOARA ACTIVITATI COMERCIALE

 • Acestia de inregistreaza si se autorizeaza la Oficiile Registrului Comertului .
 • De aici se obtine codul unic de inregistare.
 • Contribuabilii NU au obligatia de inregistrare fiscala la organele fiscale teritoriale.

1.Persoane fizice autorizate/intreprinderile individuale

 • In termen de 30 de zile de la data inregistrarii la Registrul Comertului, se depune Declaratia unica (212).

 • Prin intermediul acesteia, se estimeaza veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal si se calculeaza impozitul pe venit si contributiile sociale datorate.

 • Formularul 070 se depune daca se solicita inregistrarea ca platitor de TVA prin optiune, inregistrarea ca platitor de contributii sociale sau ca platitor de impozit retinut in calitate de angajator.

2.Intreprinderile familiale

 • In termen de 30 de zile de la data inregistrarii la Registrul Comertului, se depune formularul 223.
 • Formularul 010 se depune daca se solicita inregistrarea ca platitor de TVA prin optiune, inregistrarea ca platitor de contributii sociale sau ca platitor de impozit retinut in calitate de angajator.
 • In termen de 30 de zile de la data inregistrarii la Registrul Comertului, fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica depune Declaratia unica (212).

 

II.PROFESII LIBERALE

1.Contribuabili care obtin venituri din exercitarea profesiilor liberale, in mod individual

 • In termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, se depune Formularul 070, insotit de documentul de autorizare si dovada sediului declarat sau a sediului secundar (act de proprietate, contract de comodat, contract de inchiriere, etc.). Documentele se prezinta in copie si in original.

2.Contribuabili care obtin venituri din exercitarea profesiilor liberale, in asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

 • In termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, se depune Formularul 010, insotit de documentul de autorizare, dovada sediului declarat sau a sediului secundar (act de proprietate, contract de comodat, contract de inchiriere, etc.) si contractul de asociere. Documentele se prezinta in copie si in original.
 • In termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, se depune formularul 223.
 • In termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica depune Declaratia unica (212).

Sursa:

Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente solicitate de contribuabili persoane fizice – publicat în data de 05.11.2021

Informatii utile poti gasi si aici:

PFA, II, IF, PFI, profesii liberale – clarificari

PFA cu norme de venit – prima declaratie unica