1.PFA (Persoana Fizica Autorizata) este o entitate fara personalitate juridica.

 • Orice persoana fizica poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, in temeiul dreptului la libera initiativa si al dreptului de stabilire.
 • PFA desfasoara activitati economice individual si independent.
 • Acestea trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
 • Raspunderea patrimoniala in cazul unei PFA se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice.
 • PFA poate avea maxim 3 angajati.
 • PFA poate avea maxim 5 coduri CAEN.

 

2. II (Intreprinderea Individuala) este o entitate fara personalitate juridica.

 • Orice persoana fizica poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, in temeiul dreptului la libera initiativa si al dreptului de stabilire.
 • II desfasoara activitati economice individual si independent.
 • Acestea trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
 • Raspunderea patrimoniala in cazul unei II se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice.
 • II poate avea angajati.
 • Fondatorul II e întotdeauna o singură persoană. După înființare se poate adăuga și soțul/soția în entitate.
 • II poate avea maxim 10 coduri CAEN.
 • II poate avea maxim 8 angajați.
 • La II dacă titularul moare, întreprinderea poate fi continuată de moștenitori.

 

3. IF (Intreprinderea Familiala) este o entitate fara personalitate juridica.

 • Orice persoana fizica poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, in temeiul dreptului la libera initiativa si al dreptului de stabilire.
 • IF desfasoara activitati economice individual si independent.
 • Acestea trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
 • Raspunderea patrimoniala in cazul unei IF se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice.
 • IF  nu poate avea angajati.
 • Fondatorii sunt membri ai familiei, minim 2.
 • Toți membrii trebuie să aibă calificare pentru activitățile desfășurate.

 

4.Reglementare:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare 

 

5. Profesiile liberale, conform Codului fiscal, sunt  acele ocupații exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

 

6. Notiunea de Persoana Fizica Independenta (PFI) nu este definita clar in legislatie.  Acest termen se refera in principal la profesiile liberale, adica la acele profesii ce pot fi desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

 

7. Toate tipurile de entitati mentionate datoreaza aceleași taxe la stat, indiferent de forma de organizare.

 

Alte informatii utile gasesti aici:

Activitati IT – PFA cu norma de venit (I)

Activitati IT – PFA cu norma de venit (II)

Activitati IT – PFA cu norma de venit (III)