Incasari prin intermediul cardurilor de debit sau de credit – OBLIGATII

iulie 5th, 2021|SRL|

1.Care sunt entitatile care au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit?

  • operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată;
  • persoanele juridice care derulează activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, definite de OG nr. 99/2000, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, definite de Codul fiscal, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei.

 

2.Cum se sanctioneaza refuzul entitatilor de a accepta incasari prin intermediul cardurilor de debit si de credit?

  • amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, in cazul sectorului public;
  • amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei, in cazul celorlalte entitati mentionate.

 

3.Pot fi solicitate avansuri in numerar la terminalele de plata?

Da, persoanele posesoare de POS-uri pot acorda avansuri in numerar, dar nu mai mult de 200 lei.

Este necesara afisarea semnului privind serviciul de acordare a avansurilor in numerar si a costurilor sale. In caz contrar, sanctiunea este amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

 

4.Entitățile pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta (Internet Banking, Mobile Banking)?

Da, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

 

Surse:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002

Reguli aplicabile operațiunilor de încasări și plăți în numerar. Sisteme moderne de plată

Da mai departe!

Go to Top