•  Care sunt declaratiile care  trebuie depuse de catre  utilizatorul unei case de marcat (AMEF)?
 1. C801– Cerere de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 2. F4101– Formular pentru inregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau
 3. achizitionate intracomunitar si a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si care au obtinut avizul tehnic favorabil, in conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 (anexa 2A);
 4. F4102– Formular pentru inregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate;
 5. F4103– Formular pentru inregistrarea unor schimbari privind starea/situatia aparatelor de marcat electronice (AMEF);
 6. F4105– Notificare privind situatia aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia si procedura de inregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale in etapa pre-operationalizare a Registrului), in conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017;
 7. F4109– Declaratie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate;
 8. A4200– Aplicatie pentru validarea fisierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, continand registrul rapoartelor Z si bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curenta, prevazut in sectiunea II.12 din anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018;
 9. A4203– aplicatie pentru validarea fisierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate in activitatea de schimb valutar sau in activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate in aeroporturi), continand bonurile fiscale (sectiunea II.3) si raportul Z (sectiunea II.7) pentru o zi fiscala, in conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018.
 •  Cum se procedeaza in cazul unei defectiuni a casei de marcat ?

 Tranzactiile efectuate in perioada in care casa de marcat a fost defecta se inregistreaza intr-un registru special, care se completeaza fara stersaturi sau spatii neutilizate. Exceptie: activitatea de taxi.

Repunerea în funcţiune a casei de marcat se face de catre  tehnicianul unităţii de service acreditate. Acesta consemneaza  în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.

 •  Cum se anuleaza un bon fiscal ?

In acest caz, utilizatorul intocmeste un dosar care contine:

 1. sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea;
 2. decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate;
 3. copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus gresit in aparatul de marcat;
 4. nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.
 •  Trebuie respectat un plafon al sumelor pastrate in casieria societatii ?

Nu, o asemenea obligatie nu mai exista.

Important si:

Incasari si plati in numerar – Plafoane