In cazul in care avem de efectuat plati sau incasari in numerar, trebuie sa tinem cont de prevederile Legii nr.70/2015, in care sunt mentionate plafoanele tranzactiilor de acest tip.

  • INCASARI

· plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoana.

  • PLATI

· plafon zilnic de 5.000 lei/persoana; · nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : platile catre magazinele de tipul cash and carry care sunt in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

  • AVANSURI SPRE DECONTARE

· plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

  • OPERATIUNI INTERZISE

· Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

· Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

  • CUM PROCEDAM IN SITUATIA UNEI FACTURI CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 LEI ?

Se achita 5.000 lei/10.000 lei daca este vorba despre magazine de tipul cash and carry in numerar. Suma care depaseste plafonul poate fi achitata doar prin instrumente de plata fara numerar.

  • IMPRUMUTURI

Se are in vedere plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

  • DIVIDENDE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE

Se respecta plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

  • NU SE TINE CONT DE PLAFOANE IN URMATOARELE CAZURI:

1. depunerea de numerar in conturile deschise la banci;

2. plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;

3. plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;

4. retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor ;

5. transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR, potrivit legii;

6. depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.