Cele mai multe probleme identificate în cadrul controalelor efectuate in primul semestru din 2022 țin de:

  • întocmirea documentelor contabile,

  • TVA

  • casele electronice de marcat.

Câteva exemple:

  1. în actele contabile sau în alte documente legale,  au fost evidentiate cheltuieli care n-au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale;

  2. nu au fost evidentiate, total sau partial, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale;

  3. neîntocmirea și neutilizarea documentelor justificative contabile pentru operațiunile efectuate;

  4. nedeclararea și neplata TVA aferentă livrărilor efectuate în perioada în care codul de TVA a fost anulat;

  5. neînregistrarea în scopuri de TVA după depășirea plafonului de scutire;

  6. nerespectarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de deducere, respectiv deducerea taxei în cazul achizițiilor care nu erau destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile;

  7. incasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei.

Sursa:

Principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul I 2022 – publicat în data de 24.08.2022

Informatii utile:

ORDONANȚĂ nr. 31 din 31 august 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Control inopinat ITM – documente solicitate