1.Care sunt aspectele vizate in cadrul unui control inopinat in domeniul relatiilor de munca?

1.1.Legea nr.53/2003, republicata (Codul Muncii)

 • incheierea contractelor individuale de munca in forma scrisa (art.16 alin.1);
 • inmanarea unui exemplar din contractul individual de munca (art.16 alin.3);
 • timpul de munca si odihma (Titlul III);
 • plata drepturilor salariale (art.166-171) si compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate conform art.146 alin.(4);
 • respectarea prevederilor art.242 din Codul Muncii.

1.2. H.G. Nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor: art.2 alin.(5)-(6); art.4 alin.(1) lit.a) si d).

 

2.Care sunt documentele solicitate, pentru fiecare angajat, in cadrul unui control inopinat in domeniul relatiilor de munca?

 • contractul de munca ;
 • dovada inmanarii unui exemplar din contractul individual de munca fiecarui salariat, anterior inceperii activitatii;
 • pontajul, in care se verifica corespondenta dintre programul de lucru mentionat in contractul de munca si desfasurarea efectiva a activitatii;
 • in cazul in care programul de munca initial a fost modificat, se solicita actul aditional aferent;
 • in fisa de prezenta se verifica urmatoarele aspecte:

-prestarea activitatilor in repausul saptamanal;

-efectuarea orelor suplimentare;

-prestarea activitatilor in sarbatorile legale;

-prestarea muncii de noapte.

 • statul de plata, semnat de angajat;
 • respectarea datei de plata a salariului;
 • dovada platii salariului, in cazul viramentului bancar;
 • transmiterea informatiilor in aplicatia REVISAL, cel mai tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat;
 • decizia pentru numirea persoanei care efectueaza transmiterea in Revisal;
 • transmiterea registrului de evidenta a salariatilor la ITM la data incetarii contractelor de munca ale salariatilor.

 

Precizare

Informatiile prezentate provin din Procesul-verbal de control intocmit in judetul Brasov, in 22.12.2021.

Neregulile constatate se sanctioneaza cu  amenda de la 1500 la 3000 lei.

In cazul acestui control, s-a aplicat avertismentul verbal, conform art.7 din Ord. 2/2001.

 

PROGRAM CADRU DE ACTIUNI AL INSPECTIEI MUNCII PENTRU ANUL 2022