1.Care entitati au obligatia sa tina Registrul Unic de Control (RUC)?

Persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii.

2.Ce pot face celalte categorii de contribuabili (ONG-uri și PFA-uri pentru profesii liberale înființate la ANAF)?

Celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora.

3.In ce scop trebuie achizitionat acest registru?

Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea în construcţii, protecţia consumatorului, protecţia muncii, inspecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, precum şi în alte domenii prevăzute de lege.

4.Exista un termen legal pentru procurarea registrului?

Da,  30 de zile de la data inregistrarii entitatii.

5.De unde se poate achizitiona registrul?

De la ANAF din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

6.Ce pret are registrul?

Aproximativ 30 lei.

7.Ce se intampla in cazul neachizitionarii registrului?

Se primeste amenda, cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei.

8.Ce se intampla in cazul neprezentarii registrului la solicitarea organelor de control?

Se primeste amenda, cuprinsa intre 1.000 lei si 2.000 lei.

9.Unde se pastreaza registrul?

La sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare.

10.Cine completeaza registrul?

Organul de control, inainte de a se desfasura controlul.

 

Sursa:

Legea 252/2003