1.Ce este registrul de casa?

Registrul de casa este documentul in care se inregistreaza incasarile si platile in numerar, pe baza actelor justificative.

 

2.Ce informatie ofera registrul de casa?

La sfarsitul fiecarei zi se calculeaza soldul de casa (numerarul existent), care se preia ca sold initial la inceputul zilei urmatoare.

 

3.Exista restrictii in ceea ce priveste soldul?

Nu, soldul poate fi oricat de mare.

 

4. Care sunt plafoanele tranzactiilor cu numerar ?

  • INCASARI

· plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoana.

  • PLATI

· plafon zilnic de 5.000 lei/persoana; · nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : platile catre magazinele de tipul cash and carry care sunt in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

  • AVANSURI SPRE DECONTARE

· plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

  • OPERATIUNI INTERZISE

· Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

· Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

  • CUM PROCEDAM IN SITUATIA UNEI FACTURI CU VALOARE MAI MARE DE 5.000 LEI ?

Se achita 5.000 lei/10.000 lei daca este vorba despre magazine de tipul cash and carry in numerar. Suma care depaseste plafonul poate fi achitata doar prin instrumente de plata fara numerar.

  • IMPRUMUTURI

Se are in vedere plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoana.

  • DIVIDENDE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE

Se respecta plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

  • NU SE TINE CONT DE PLAFOANE IN URMATOARELE CAZURI:

a. depunerea de numerar in conturile deschise la banci;

b. plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;

c. plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;

d. retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor ;

e. transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR, potrivit legii;

f. depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

6. Cum se sanctioneaza nerespectarea prevederilor legale?
Nerespectarea  prevederilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.
In plus, pentru operațiunile de încasări și plăți în valută realizate pe teritoriul României, încadrarea în plafoane se face în funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuării operațiunilor respective. Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar.
Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

 

7. Soldul poate fi negativ?

Nu. Soldul este intotdeauna pozitiv sau 0.

Daca antreprenorii efectueaza plati in numerar din propriile resurse, pentru documemte emise pe firma, soldul poate rezulta negativ. In aceasta situatie, se va inregistra o creditare a firmei de catre asociat, pe baza unei dispozitii de incasare, cu suma care sa acopere minusul de casa.

 

Surse:

ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile

LEGE Nr. 70/2015 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar 

Reguli aplicabile operațiunilor de încasări și plăți în numerar. Sisteme moderne de plată