1.Ce inseamna patrimoniu?

Patrimoniul este totalitatea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 

2.De ce intervine obligatia efectuarii inventarului?

Inventarul este necesar pentru a controla daca informatiile furnizate de contabilitate corespund cu realitatea.

 

3.Cand se impune inventarierea patrimoniului?

Inventarul este obligatoriu in vederea intocmirii situatilor financiare.

 

4. Cine raspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere?

Răspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

 

5. Care sunt indatoririle persoanei responsabile?

  • Aproba proceduri scrise, pe care le pune la dispozitia comisiei de inventariere.
  • Numeste, prin decizie scrisa, comisia de inventariere.
  • Ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru pentru comisia de inventariere.

 

6. Cum se stabilesc rezultatele inventarierii?

  • Se compara datele constatate faptic și înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența tehnico-operativă (fișele de magazie) și din contabilitate.
  • Se analizeaza toate stocurile înscrise în fișele de magazie și soldurile din contabilitate pentru bunurile inventariate.
  • Se corecteaza erorile descoperite.
  • Se consemneaza rezultatele inventarierii prin confruntarea cantităților consemnate în listele de inventariere cu evidența tehnico-operativă pentru fiecare poziție.

 

Sursa:

Inventarierea patrimoniului, operațiune obligatorie în vederea întocmirii situațiilor financiare

Legea nr.82/1991