Pe site-ul ANAF a fost publicat un

GHID PRIVIND INTOCMIREA ŞI UTILIZAREA PRINCIPALELOR DOCUMENTE FINANCIAR – CONTABILE  și OBLIGATII REFERITOARE LA INTOCMIREA RAPORTARILOR ANUALE PREVAZUTE DE LEGEA CONTABILITATII

1.Pe cine intereseaza?

 • persoane fizice;
 • asocieri fara personalitate juridica;
 • persoane juridice.

2.Care sunt registrele obligatorii pentru persoane fizice?

 • Registrul-jurnal de incasari si plati
 • Registrul inventar
 • Registrul de evidenta fiscala

3.Care sunt registrele obligatorii pentru persoane juridice?

 • Registrul-jurnal
 • Registrul-inventar
 • Cartea mare

4.Cat timp se pastreaza registrele contabile si documentele justificative?

 • 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite;

Exceptie: statele de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

5.Care sunt cele mai utilizate formulare financiar-contabile?

 • Fișa mijlocului fix
 • Factura
 • Avizul de însoțire a mărfii
 • Lista de inventariere
 • Chitanța și Chitanța pentru operațiuni în valută
 • Dispoziția de plată/încasare către casierie

6.Cum se sanctioneaza diferitele eventuale neregularitati?

 • Amenzi intre 200 lei si 40.000 lei.

7.Unde gasesti detalii?

In GHID