• Ai obligatii bugetare neachitate la termenul de scadenta?

In acest caz, datorezi dobanzi  si penalitati de intarziere.

  • Unde gasesti informatii cu privire la modul in care se calculeaza dobanzile si penalitatile de intarziere datorate?

Reglementarea acestor aspect este facuta in Codul de procedura fiscala, adoptat prin Legea nr.207/2015 (actualizata), disponibila pe site-ul ANAF.

Informatiile necesare se gasesc in TITLUL VII – Colectarea creantelor fiscale, Capitolul III – Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare.

  • Cum se calculeaza dobanzile?

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

  • In ce cuantum?

Nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

  • Cum se calculeaza penalitatile de intarziere?

Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei  datorate, inclusiv.

  • In ce cuantum?

Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.

Atentie! Penalitatea de intarziere NU inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

  • Se calculeaza penalizari pentru nedeclarare?

Da, incepand cu  1 ianuarie 2016.

  • Cum se calculeaza si in ce cuantum?

Pentru obligatiile fiscale principale NEDECLARATE sau declarate INCORECT de contribuabil si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilul datoreaza o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

  • Exista posibilitatea de a reduce penalitatea de nedeclarare?

Da, penalitatea de nedeclarare se poate reduce cu 75%, la cerere, daca obligatiile fiscale se sting pana la termenul legal sau daca obligatiile sunt esalonate la plata.

  • In ce situatie poate fi majorata penalizarea de nedeclarare?

Penalitatea de nedeclarare se majoreaza cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de organele judiciare, potrivit legii.

  • Exista un plafon in vederea stabilirii penalitatii de nedeclarare?

Da. Organul fiscal nu stabileste penalitatea de nedeclarare daca suma in cauza este mai mica de 50 lei.

Atentie! Aplicarea penalitatii de nedeclarare nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.