1.In ce situatii discutam despre o deplasare in tara?

 • atunci cand un angajat isi desfasoara activitatea intr-un alt loc decat cel mentionat in contractul individual de munca, pe o perioada de timp variabila, conform Codului Muncii;
 • atunci cand un asociat/administrator face o deplasare in interesul firmei (nu este salariat).

2.Ce documente se completeaza in cazul unei deplasari?

ORDIN DEPLASARE (DELEGATIA)

3.Care sunt informatiile obligatorii de completat pe ordinul de deplasare?
 • denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care intocmeste documentul, ca reprezentant al angajatorului;
 • numarul documentului si data intocmirii acestuia;
 • mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
 • continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
 • datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
 • numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.

4.Care sunt cheltuielile care se deconteaza, pe baza facturilor/chitantelor/ bonurilor fiscale anexate la ordinul de deplasare?

 • transport;

 • cazare;

 • diurna ( doar in cazul salariatilor).

5.Cand se acorda diurna?
Diurna se acorda in cazul in care:
 • delegarea se realizeaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km fata de cea in care angajatul isi desfasoara activitatea la locul de munca;
 • pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
 • numai daca durata deplasarii este de cel putin 12 ore.

6.Cum se calculeaza diurna?

 • suma maxima acordata si deductibila este de 50 lei/zi;

 • numarul zilelor in care angajatul se afla in delegare sau detasare se calculeaza de la data si ora plecarii si pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport in localitatea unde este situat locul permanent de munca (se includ zilele de weekend), considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare;

 • pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca este vorba de cel putin 12 ore.

Exemplu de calcul
Plecare: 27.07.2021 ora 17:00
Sosire:   31.07.2021 ora  19:00
Pana la 31.07.2021 ora 17:00 sunt patru zile de delegatie.
In intervalul 17:00 – 19:00 sunt doua ore, mai putin decat 12 ore.
Concluzionam ca numarul zilelor de delegatie este patru.
Diurna acordata: 50 lei/zi*4 zile =200 lei
7.Ordinului de deplasare poate fi editat cu ajutorul calculatorului?
Da,  daca in procedurile interne proprii este mentionat circuitul formularului si modalitatea in care acesta este semnat de persoanele indreptatite, pe langa semnatura titularului deplasarii care intocmeste ordinul de deplasare.