• Exista un model pentru intocmirea unui Contract Individual de Munca (CIM)?

Da, conform  art. 10 din Codul muncii :

Model Contract Individual de Munca in format pdf

 • Care este perioada maxima de proba pentru angajati ?
 1. cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie;
 2. cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
 • Poate inceta contractul individual de munca dupa perioada de proba?

Da, exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

 •  De cate zile de concediu de odihna poate beneficia un angajat ?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

 • Ce aspect trebuie avut in vedere referitor la acordarea concediul de odihna?

Conform legislatiei in vigoare, fiecare salariat trebuie sa efectueze  cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt, intr-un an calendaristic.

 •  Care este perioada maxima pe care poate fi dispusa detasarea unui salariat ?

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

 • Cand trebuie inregistrat contractul de munca in Revisal?

Cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii angajatului .

 • Cand trebuie declarate majorarile de salarii/bonusuri/sporuri ?

Modificarile sunt mentionate intr-un act aditional, care se inregistreaza in REVISAL in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

 • Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al SRL al carei asociat unic este ?

Da, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 196 paragraful (3).

”Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.”

 • Care este numarul minim de angajati necesari pentru a constitui un sindicat ?

 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

 •  Este util si articolul:

Am primul angajat. Ce trebuie sa fac?