2023.PFA – inregistrare ca platitor de TVA la depasirea plafonului

ianuarie 5th, 2023|IT, PFA, SRL|

1.Care este plafonul ?

300.000 lei.

2.Ce anume se compara cu plafonul?

Cifra de afaceri, asa cum este definita in Codul Fiscal, art.310

<<(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Norme metodologice>>

3.Este vorba despre venituri facturate sau incasate?

In ceea ce priveste TVA, luam in calcul veniturile facturate.

4.Unde soliciti inregistrarea in scopuri de TVA?

La ANAF.

5. Pana la ce termen?

Pana pe data de 10  a lunii urmatoare celei in care s-a depasit plafonul de TVA.

6.Ce formular trebuie sa completezi?

Formularul 700.

7.Ce documente se anexeaza declaratiei?

Copie de pe Registrul de incasari si plati si Jurnalul de vanzari.

8.Cum se depune D700?

On-line, cu semnatura digitala.

9.Cand vei deveni platitor de TVA?

Incepand cu data de 1 (intai) a lunii urmatoare celei in care ai depus formularul 700.

10.Unde sunt mentionate activitatile scutite de taxa?

In Codul Fiscal, art.292.

 

Pentru redactarea acestui articol am utilizat si:

„Ghid PFA privind autorizarea, declararea, evidenta contabila si impunerea veniturilor din activitati independente”, avandu-i ca autori pe Nicolae Mandoiu si Alexandru N. Suteu.

Poate fi util si acest articol:

PFA inregistrata in scopuri de TVA – obligatii declarative

Da mai departe!

Go to Top