1.In ce scop se completeaza si se depune declaratia 230?

Declaratia 230 se depune:

  • pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult;

  • pentru acordarea de burse private.

 

2.Cine poate directiona o parte din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private?

Pot face acest lucru persoanele care au realizat, in anul 2021, venituri din:

a) salarii și asimilate salariilor;
b) pensii;
c) activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
d) activități independente impuse pe bază de normă de venit;
e) activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
f) cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit;
g) drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.

 

3.Unde gasim formularul declaratiei 230?

Pe portalul ANAF – Declaratia 230

 

4.Cum se depune declaratia 230?

  • daca persoana fizica are cont in SPV, depunerea se face prin intermediul acestui cont, la fel cum se procedeaza cu declaratia unica;
  • in situatia in care persoana fizica nu are cont in SPV, depunerea se face  la ghiseu sau prin posta (curier), cu confirmare de primire.

 

5.Care este termenul pentru depunerea declaratiei?

25 mai 2022.

 

Alte informatii utile:

SPONSORIZAREA prin intermediul declaratiei unice (212) in anul 2022

SPONSORIZARE – microîntreprindere – 2022