Daca esti PFA si ai inceput activitatea in timpul anului, ai obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data infiintarii, sa completezi si sa depui Declaratia Unica (DU).

1.Care sunt taxele de plata pe care trebuie sa le ai in vedere?

 • impozit pe venit;

 • contributia de asigurari sociale (CAS);

 • contributia de asigurari de sanatate (CASS).

 

2.Cum calculezi impozitul pe venit?

Impozitul pe venit se calculeaza in raport cu norma de venit, in procent de 10%.

In cazul in care ai inceput activitatea in cursul anului, calculezi norma proportional cu perioada de activitate (norma ajustata).

 

3. Cum calculezi CAS?

 • calculezi plafonull ajustat, in functie de numarul lunilor cu activitate;
 • compari norma ajustata cu plafonul ajustat;
 • daca norma ajustata este mai mica decat plafonul ajustat, nu ai obligatia platii CAS, dar poti opta pentru aceasta;
 • daca norma ajustata este mai mare decat plafonul ajustat, calculezi cas de plata, 25% din plafonul AJUSTAT.

 

4.Cum calculezi CASS?

 • calculezi plafonul ajustat, in functie de numarul lunilor cu activitate;
 • compari norma ajustata cu plafonul ajustat;
 • daca norma ajustata este mai mica decat plafonul ajustat, nu ai obligatia platii CASS, dar poti opta pentru aceasta;
 • daca norma ajustata este mai mare decat plafonul ajustat, calculezi CASS de plata, 10% din plafonul ANUAL.

 

Caz concret
O PFA cu norme de venit incepe activitatea in 7 octombrie 2021, deci va avea activitate timp de 85 de zile pana la 31.12.2021.
Norma de venit: 30.000 lei
Salariul minim brut in 2021: 2.300 lei.
Plafon anual in 2021: 27.600 lei.
1.Impozit pe venit
Norma ajustata: 30.000 * 85/365 = 6.986 lei
Impozit de plata: 6.986 *10% = 699 lei
2.CAS
Plafon ajustat pentru trei luni de activitate: 2300*3=6.900 lei
6.986 > 6.900
CAS de plata: 6.900*25%=1.725 lei
3.CASS
Plafon ajustat pentru trei luni de activitate: 2300*3=6.900 lei
6.986 > 6.900
CASS de plata: 27.600 *10% = 2.760 lei.

Informatii utile:

PFA IT cu norme de venit – taxe in functie de judet

Declaratia unica – Activitati independente – norme de venit

Plafonul de 100.000 de euro – sistem real sau sistem cu norme de venit?

Surse:

Codul fiscal  art.147-1 – Norme metodologice

SECȚIUNEA a 5-a – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală

<<(4) Persoanele fizice care încep să desfășoare o activitate independentă sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală în cursul anului verifică încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 148 alin. (2), corespunzător numărului de luni de activitate. Plafonul luat în calcul se stabilește proporțional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârșitul anului. În situația în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt cel puțin egale cu plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale pe care o determină conform art. 151 alin. (13) din Codul fiscal.>>

Codul fiscal  art.170

SECȚIUNEA a 6-a – Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

<<(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, sunt obligate să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.>>