Care sunt drepturile asociatului?

 • verifica în permanență activitatea administratorilor, a documentelor contabile și oficiale ale societății;
 • poate fi și angajat al firmei;
 • poate solicita concedierea administratorului firmei, daca nu sunt respectate prevederile din actul constitutiv al societatii.

Care sunt obligatiile asociatului?

 • numește unul sau mai multi administratori în funcție, pe baza actului constitutiv al societății;

 • poate solicita concedierea administratorului, in urma nerespectarii actului constitutiv;

 • poate numi cenzori. Atentie! In cazul societății cu răspundere limitată cu un singur asociat, nu exista obligația de a numi cenzori, aceasta intervenind pentru societățile ce au peste 15 asociați;

 • are obligația de a informa corect, cu privire la activitatea desfășurată de către societate;

 • aprobă bilanțul sociatății, precum și contul de profit și pierderi, în cadrul Adunării Generale a asociaților;

 • repartizeaza beneficiile și plata dividentelor;

 • decide contractarea auditului, in situatia in care auditul financiar nu are caracter obligatoriu;

 • toate modificările din cadrul unei societăți se fac pe baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Care sunt drepturile administratorului?

 • participa la întâlniriile organizate de fondatorii firmei
 • ia decizii care nu pot fi modificate de către asociat/asociați. Atentie! Poate fi concediat de catre asociat, dacă nu sunt respectate prevederile din actul constitutiv.
 • semneaza documente oficiale fără a cere acordul asociatului/asociațiilor în momentul finalizării/ încheierii unor contracte. Atentie! Entitatea poate ajunge să fie executată silit sau poate ajunge în instanță, daca apar neînțelegeri între asociat/asociați și administrator.
Care sunt obligatiile administratorului?
 • raspunde de intreaga gestiune a societății;
 • răspunde  de patrimoniul societății;
 • garanteaza desfășurarea legală a activității economice și realizarea obiectelor de activitate;
 • preia și păstrează toate documentele oficiale ce țin de înființarea societății;
 • reprezintă societatea înființată;
 • poate verifica și semna documente oficiale în locul asociatului sau asociaților;
 • raspunde de organizarea și conducerea contabilității firmei;
 • raspunde pentru bilanțul firmei si contul de profit și pierderi;
 • garantează plata dividentelor și asigură repartizarea acestora;
 • întocmește toate actele și faptele necesare punerii în practică a acțiunilor;
 • convoaca adunarea asociaților la sediul social;
 • participă la consiliile de administrație, la organele de conducere similare ale acestora și la toate adunările generale ale asociaților.

 

In cadrul Adunării Generale a Asociaților, administratorul are rol executiv, iar asociatul are rol decizional.

 

Sursa:

Legea societăților nr. 31/1990 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Alte informatii utile:

2021.Microintreprindere – Cheltuieli in folosul personal al asociatilor

2021.Microintreprindere – accesul asociatului la venituri