• Ai achizitionat un soft din UE ?
  • Esti platitor de TVA si ai perioada fiscala luna calendaristica ?
  • In care dintre cele doua categorii incadrezi achizitia: bunuri sau servicii ?

Achizitie de servicii.

  • De ce?

“Se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri.”

  • Unde este precizat acest aspect?

In Codul fiscal, pus la dispozitie pe site-ul ANAF, TITLUL VII – Taxa pe valoarea adaugata , Capitolul IV – Operatiuni cuprinse in sfera de aplicae a taxei, art.271- Prestarea de servicii.

  • Cum inregistrezi in contabilitate?

In evidenta contabila va fi inregistrata o achizitie a unei imobilizari necorporale.

  • Ce cont se utilizeaza pentru inregistrare?

Contul 208 “Alte imobilizari necorporale” (utilizat pentru evidenta programelor informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor imobilizari necorporale).

  • Ce obligatii declarative ai, in urma achizitiei softului?

Declaratia  300 pentru TVA si declaratia recapitulativa 390 (completata cu specificatia “S” – Achizitie intracomunitara servicii).

  • Care este termenul depunerii celor doua declaratii?

Ziua de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc achizitia.